Home

Welkom op de website van Jachthondenschool Tweestromenland

Jachthondenschool Tweestromenland is een jonge organisatie, opgericht door Bart Willems in 2014.

Bart Willems verzorgt al meer dan 10 jaar jachttrainingen voor alle rassen, op alle niveaus en op verschillende plaatsen in het land. Bart heeft bij diverse jachthondenscholen binnen en buiten de regio gewerkt als trainer/instructeur, onder andere bij de jachthondenopleiding van de NVDSK regio 3 en bij Konsequent. Bij de laatstgenoemde jachthondenschool is Bart nog steeds actief als trainer/instructeur voor zowel de C Beginners- en de KNJV A-groepen.

Bij Jachthondenschool Tweestromenland kunt u trainen in groepsverband, waarbij de deelnemers binnen een groep zoveel mogelijk op hetzelfde niveau zitten. Daarnaast is het ook mogelijk om individueel lessen te volgen en te werken aan specifieke onderdelen, om zodoende gestelde doelen te kunnen realiseren.

Bart Willems Onze insteek bij de jachttraining is helder: trainen moet een plezier zijn voor hond en baas. Dit betekent voor de ene combinatie gewoon lekker bezig zijn met de hond en genieten van de natuur, terwijl een andere combinatie gericht jachthondentraining volgt, om vervolgens succesvol deel te kunnen nemen aan KNJV-wedstrijden of wedstrijden van de rasvereniging, of om zijn of haar hond op te leiden zodat deze daadwerkelijk ingezetten kan worden in de jachtpraktijk.


“Welke intentie men ook heeft, het aller belangrijkste is dat men op eigen niveau samen met de hond wil presteren en niet uitsluitend een gezellig uitje wenst te hebben. Vanuit deze gedachte is binnen onze jachthondenschool heel veel mogelijk.”

Hopelijk treffen wij elkaar op korte termijn,
Bart Willems.